زدشت در مسیر اصلاحویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

زدشت اگرچه در مسیر اصلاحی قرار دارد اما روند ابزار تکنیکی و قیمتی شرایط را در میان مدت مناسب نشان می دهد.
با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 9900 ریالی و میان مدتی 7650 ریالی می توان سهم را مدنظر قرار داد و با شکست مقاومت محدوده 12500 ریالی رشد تا محدوده 15000 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
زدشت
/restrict]

مطالب مرتبط