زقیام و نمودار روندی سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

زقیام با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در شرایط مناسبی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 2500 ریالی خرید را مناسب و تثبیت بر بالای محدوده 3000 ریالی رشد تا محدوده 3950 ریالی و 4700 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را در روند رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط