زنگان و مقاومت تکنیکیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

زنگان به محدوده مقاومتی تکنیکی قیمتی و ابزار تکنیکی رسیده است و خرید در محدوده مقاومتی را گزینه مناسبی نمی دانیم.
صبر و خرید در اصلاح قیمتی و یا پس از شکست و تثبیت بر بالای مقاومت ریسک کمتری را نشان می دهد.
مقاومت سهم محدوده 61500 ریال و شکست آن رشد تا محدوده 76000 و 100000 ریالی را نشان داده و حمایت سهم محدوده 49000-44000 ریالی است.
/restrict]

مطالب مرتبط