ساروم سهمی کم ریسک در گروه سیمانویژه 

ساروم از جمله بهترین شرکت هایی سیمانی است. این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال به طور متوسط ۱۲۴ هزار تن سیمان داخلی را به نرخ هر تن ۱۶۳ هزار تومان فروخته است و توانسته سود هر سهم ۷۳ تومان را کسب کند. در مهر ماه ۱۳۲ هزار تن سیمان داخلی را به نرخ هر تن ۱۹۰ هزار تومان به فروش رسانده است لذا از نظر فروش مقداری ۶٪ بالاتر از میانگین ۶ ماهه است و از نظر نرخ فروش ۱۶.۵٪ بالاتر است.
سود تحلیلی شرکت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان است و برای سال ۱۳۹۹ این سود با مفروضات فعلی در حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ تومان است.

قیمت سهام‌شرکت ۶۶۵ تومان، پی ای تی تی ام آن ۷.۰۱ واحد و پی ای تحلیلی آن ۶.۰۴ واحد است و موقعیت بسیار خوبی دارد.

ساروم در بهار 519میلیارد ریال درآمد و در تابستان 769میلیارد ریال درآمد داشته است. حاشیه سود این دو فصل به ترتیب 43درصد و 42درصد بوده است. با سرمایه 700میلیارد ریالی در بهار 274 ریال و در تابستان 452ریال سود ساخته در حالی که تابستان قبلی فقط 253ریال سود ساخته بود. به لحاظ مقدار فروش در فصل های بعدی به دلیل سرما، روند نزولی خواهد داشت. با این حال با فرض تحقق 1.3میلیون تن فروش مقداری، همانطور که گفته شد سود هر سهم از 1000 ریال عبور می کند.