سخاش و شرایط نموداری خاصویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

سخاش در نزدیکی محدوده مقاومتی 99000-100000 ریالی قرار دارد و خرید در محدوده مقاومتی را گزینه مناسبی نمی دانیم، صبر و خرید در اصلاح با حدضرر محدوده 77000 ریالی را مناسب و شکست و تثبیت بر بالای محدوده مقاومتی بیان شده رشد تا محدوده 115000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط