سرمایه گذاری هزارمیلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان برای جمع آوری پسابآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به کاهش برداشت شرکت ذوب آهن اصفهان از رودخانه زاینده رود گفت: در ابتدای راه اندازی سهمیه برداشت آب این شرکت از زاینده رود یک مترمکعب در ثانیه تعیین شده بود بطوریکه با کاهش مصرف آب در فرآیند تولید و جایگزینی پساب، اکنون این عدد به کمتر از چهاردهم مترمکعب در ثانیه رسیده است.

منصور یزدی زاده افزود: ذوب آهن اصفهان برای کاهش مصرف آب در فرایند تولید ، نخستین شرکتی است که از پساب استفاده کرده و قرار است تصفیه خانه پساب خود را توسعه دهد، در این زمینه هم قراردادی با شرکت مپنا بسته شده وانتظار می رود تا پایان امسال نخستین مرحله پساب ایمان شهر به این کارخانه منتقل شود.

طرح جمع آوری پساب شهر ایمان شهر و فولادشهر با سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان ۱۴ فروردین پارسال آغاز شد و تا آخر امسال، شبکه فاضلاب ایمان شهر و اشترجان به پایان می رسد.

ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی ومادر صنعت ایران با ظرفیت تولید سالانه دومیلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول نهایی، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی در جنوب غربی استان اصفهان و شمال مرکز شهرستان لنجان قرار گرفته است.

مطالب مرتبط