سروشانه نزولی در شاراک تایید شد

اصلاح در این شاراک ادامه دارد

شاراک با توجه به شکست حمایت خط پیووتی و حمایت ساده در محدوده 4250 ریال تداوم روند اصلاحی را نشان می دهد.

با توجه به روند فوق مادامی که قیمت در زیر محدوده بیان شده فوق قرار دارد، اصلاح تا محدوده 3700 الی 3400 ریال را نشان داده و دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.

 

مطالب مرتبط