سغرب و جدال با سقفویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

سغرب به سقف تاریخی خود رسیده است و با اندک اصلاحی روبرو شده است، با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 28000 ریالی خرید در اصلاح قیمتی را مناسب و شکست سقف قیمتی 43000 ریالی و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 61000 ریالی را نشان میدهد، حدضرر را رعایت کنید.

/restrict]

مطالب مرتبط