سود شش ماهه “شپنا” کم شد

شپنا صورت مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به شهریور را منتشر کرد و طی آن سود هرسهم شرکت 639 ریال اعلام شد که نسبت به اطلاعیه قبلی کاهش 2 درصدی داشته است.

این در حالی است که سود ناخالص حسابرسی شده حدود 1 درصد بیشتر از حسابرسی نشده ثبت شده اما به دلیل حذف سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به یارانه نفت خام در نهایت سود هرسهم شرکت کم شده است.