شاخص کل رشد می کند؟ویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شاخص بر بالای محدوده مقاومتی 2.1 میلیون خود قرار داد و با توجه به آرایش ابزار تکنیکی و قیمتی می توان یک اصلاح دیگر را در شاخص مدنظر قرار داد و خرید در اصلاح پیش رو را با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 2 میلیونی و میان مدتی 1.8 میلیونی مناسب می دانیم.
مقاومت در شاخص محدوده 2.2 و 2.4 میلیون واحدی است.
دوری از معاملات هیجانی در محدوده مثبت و منفی را توصیه می کنیم.

/restrict]

مطالب مرتبط