شاخص کل چه می شود؟ویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شاخص کل در نزدیکی محدوده حمایتی 1.9-1.88 میلیونی خود قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده با توجه به روند الگوها و ابزارهای تکنیکی خرید را مناسب می دانیم.
مقاومت مهم در روند 2.1 و پس از آن محدوده 2.25 میلیونی است.

/restrict]

مطالب مرتبط