شاروم و الگوی زیباویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شاروم الگوی مناسبی را نشان و با توجه به روند ابزار های تکنیکی و قیمتی سهامداری و خرید با رعایت حدضرر محدوده 37000 ریالی را مناسب و تثبیت بر بالای مقاومت کوتاه مدتی 45000 ریالی رشد تا محدوده 53000-62000 ریالی را نشان می دهد.

/restrict]

مطالب مرتبط