شدوص و شرایط نموداری آنویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شدوص با توجه به روند ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر محدوده 11500 ریالی کوتاه و میان مدتی 9250 ریالی شرایط مناسبی را نشان می دهد.
مقاومت سهم محدوده 14000 ریالی کوتاه و میان مدتی 18500 ریالی است.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.
شدوص
/restrict]

مطالب مرتبط