شرایط نموداری نماد مارونویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

مارون حمایت را در محدوده 160000 ریال و مقاومت را در محدوده 200000 ریالی نشان می دهد و با رعایت حدضرر کوتاه مدتی حمایت و مقاومت می توان سهم را به دید نوسان مدنظر قرار داد.
حمایت دوم سهم محدوده 137000 ریال و مقاومت دوم سهم محدوده 220000 ریال است.
./restrict]

مطالب مرتبط