شفاف سازی حخزر و نوید تعدیل مثبت در این نماد

حخزر اعلام کرده است که:

مبنای پیش بینی درآمدها و هزینه های ارزی از مهر امسال تغییر کرده و از 70,000 ریال در شهریور ماه به 80,000 ریال برای هر دلار  آمریکا تغییر یافته است.

همچنین افزایش نرخ کرایه حمل در منطقه با توجه به افزایش تقاضای واردات غلات، کمبود ظرفیت حمل و خروج شناورهای کشورهای همسایه منجر به افزایش درآمدهای شرکت شده و عدم تاثیرگذاری شرایط تحریم ها شده است.

عوامل بالا منجر به رشد 31 درصدی پیش بینی درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به آخرین برآورد شده است به طوریکه از 2,010,364 میلیون ریال به مبلغ 2,630,479 میلیون ریال افزایش یافته است.

عوارض بندری کشتی ها که از مردا 97 با نرخ سامانه سنا محاسبه میشد با ابلاغ سازمن بنادر به نرخ نیما و نرخ حداکثری 80,000 ریال کاهش یافت.

پیش بینی بهای تمام شده با 15 درصد افزایش نسبت به آخرین برآورد به مبلغ 1,834,243 میلیون ریال تغییر پیدا کرده است.

هزینه های عمومی اداری نیز با 16 درصد افزایش نسبت به آخرین برآورد محاسبه شده و به مبلغ 211,087 میلیون ریال تغییر یافته که ناشی از تورم است.

سایر اقلام عملیاتی با 19 درصد کاهش نسبت به برآورد قبلی ناشی از تغییر طبقه بندی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی و و انتقال به سرفصل اقلام غیر عملیاتی به مبلغ 75,356 میلیون ریال تغییر یافته.

سایر اقلام غیرعملیاتی نیز با 95 درصد افزایش به 35,177 میلیون ریال رسیده است.