شکربن و یک مقاومت حساسویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شکربن مقاومت مهمی را در محدوده 4500 ریالی نشان می دهد و در صورتی که مقاومت بیان شده شکست شود رشد تا محدوده 5500-6600 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
حمایت سهم محدوده 32000-2650 ریالی بوده و خرید در اصلاح قیمتی را نیز می توان مدنظر قرار داد.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.

./restrict]

مطالب مرتبط