عرضه ۸۰ تن شمش آلیاژی آلومینیومی ایرالکو

فردا سه‌شنبه 24 دی ماه، 20 تن شمش آلیاژ ADC12 و 60 تن شمش آلیاژ AS7U3G شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در بورس کالا عرضه می‌شود.

به گزارش  رهنمون ، فردا سه‌شنبه 24 دی ماه، 20 تن شمش آلیاژ ADC12 شرکت‌‌ آلومینیوم ایران به قیمت 254 هزار و 850 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه 15 دی ماه) که این محصول آلومینیومی به قیمت 253 هزار و 82 ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شد، یک درصد رشد دارد.

شرکت ایرالکو در روز سه‌شنبه 24 دی ماه،20 تن شمش آلیاژ ADC12 عرضه می‌کند که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه 15 دی ماه) که 140 تن عرضه داشت، 86 درصد کاهش یافته است.

فردا سه‌شنبه 24 دی ماه، 60 تن شمش آلیاژ AS7U3G شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به قیمت 252 هزار و 555 ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه 15 دی ماه) که این محصول آلومینیومی به قیمت 250 هزار و 802 ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شد، یک درصد رشد دارد.

شرکت ایرالکو در روز سه‌شنبه 24 دی ماه،60 تن شمش آلیاژ AS7U3G عرضه می‌کند که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه 15 دی ماه) که 40 تن عرضه داشت، 50 درصد افزایش یافته است.

منبع : بورس