غشان و نمودار جذاب؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

غشان با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 8350 و میان مدتی 7000 ریالی شرایط مناسبی را برای خرید نشان می دهد، مقاومت سهم محدوده 12000 ریال بوده و شکست آن رشد تا محدوده 17500 ریالی را دور از انتظار نمی داند.

/restrict]

مطالب مرتبط