غشهد و مقاومت مهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

غشهد در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد و خرید در محدوده مقاومتی را گزینه مناسبی نمی دانیم.
صبر و خرید در اصلاح قیمتی را گزینه مناسب تری می دانیم.
حمایت را محدوده 6250-5450 ریال و مقاومت سهم محدوده 7600 ریالی است، شکست مقاومت رشد تا محدوده 9600 ریالی را نشان می دهد.

./restrict]

مطالب مرتبط