غفارس و مقاومت مهم ابزار تکنیکیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

غفارس در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی صبر و خرید در اصلاح قیمتی به دید کوتاه مدتی و حدضرر محدوده 4950 ریالی و میان مدتی 3850 ریالی را می توان مدنظر قرار داد و با شکست مقاومت محدوده 6350 ریالی و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 8400 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
./restrict]

مطالب مرتبط