غفارس و مقاومت مهم سهم؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

غفارس در محدوده مقاومتی 20000-22000 ریالی قرار دارد و خرید در محدوده مقاومتی را گزینه مناسبی نمی دانیم، صبر و خرید در اصلاح قیمتی و یا بعد از شکست مقاومت و تثبیت را گزینه مناسب تری با هدف محدوده 33000 ریالی می دانیم، حمایت را محدوده 14000 ریال و خرید در اصلاح را با رعایت حدضرر بیان شده می توان مدنظر قرار داد.

./restrict]

مطالب مرتبط