غپاک و مرور روندویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

مطابق انتظار از محدوده حمایتی روند بازگشتی را در پیش فته است و با رعایت حدضرر محدوده 11500 ریالی کماکان سهم را می توان مدنظر قرار داد و با شکست مقاومت محدوده 15000 میلیون واحدی رشد تا محدوده 20000-23000 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
غپاک
/restrict]

مطالب مرتبط