فن افزار و الگوی تکنیکیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

فن افزار الگوی تکنیکی، کف دوقلو را نشان می دهد و در صورتی که تثبیت شکست مقاومت محدوده 13500 ریالی را شاهد باشیم، رشد تا محدوده 15500-16000 ریالی را انتظار داریم، حمایت در صورت عدم تثبیت شکست مقاومت بیان شده محدوده 12100 ریالی است، خرید در اصلاح قیمتی را با رعایت حدضرر می توان مدنظر قرار داد.
/restrict]

مطالب مرتبط