قثابت و الگوی تکنیکی سهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قثابت با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد و شکست این محدوده رشد تا محدوده 3000-3500 ریالی را نشان می دهد، حمایت سهم محدوده 2500 ریالی کوتاه و میان مدتی 1900 ریالی است.
مقاومت کوتاه مدتی سهم محدوده 3000 ریالی است.

./restrict]

مطالب مرتبط