قرن و بازگشایی سهمویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قرن با رعایت حدضرر محدوده 9400 ریالی برای خرید مناسب بوده و مقاومت سهم محدوده 12000 ریالی است، شکست مقاومت رشد تا محدوده 15000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را در روند رعایت کنید.

/restrict]

مطالب مرتبط