قرن و حمایت مهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قرن حمایت مهمی را در محدوده 9400 ریالی نشان داده و سهامداری و خرید با رعایت حدضرر محدوده بیان شده را مناسب می دانیم، مقاومت سهم محدوده 11500 ریال و شکست آن رشد تا محدوده 15000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط