قرن چه شرایطی داردویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قرن از منظر ابزار تکنیکی به محدوده مقاومتی رسیده است اما از منظر قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 22500 ریالی می توان سهم را مدنظر قرار داد و با شکست مقاومت محدوده 27500 ریالی رشد تا محدوده 30500 الی 35000 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
قرن
/restrict]

مطالب مرتبط