قصفها چگونه است؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قصفها در شرایط مناسبی برای خرید در اصلاح قیمتی قرار دارد و دو حمایت محدوده 73000 و 56000 ریالی را نشان می دهد.
خرید در نزدیکی دو حمایت بیان شده را مناسب و مقاومت را محدوده 105000 و 140000 ریال می دانیم.
دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم.

/restrict]

مطالب مرتبط