قندی با شرایط جالبویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قشیر در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد و با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 8300 و میان مدتی 6300 ریالی سهامداری و خرید را مناسب می دانیم، مقاومت سهم محدوده 10000 ریالی روانی و ساده و سپس محدوده 13500 ریالی است.
حدضرر را رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط