قچار و یک الگوی تکنیکیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قچار در صورتی که حمایت مهم محدوده 7150 ریالی را از دست ندهد، الگوی مناسبی را برای رشد نشان داده و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده سهامداری و خرید را مناسب و شکست مقاومت محدوده 10000 ریالی رشد تا محدوده 14000-19500 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط