قچار و یک شرایط تکنیکی جالبویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قچار در محدوده مناسبی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی در صورتی که شکست و تثبیت را شاهد باشیم، رشد مناسبی را می توان از سهم انتظار داشت.
حمایت سهم محدوده 10000 و 8450 ریال بوده و خرید در اصلاح قیمتی را مناسب می دانیم.
مقاومت مهم ساده سهم محدوده 14000 و مقاومت دوم محدوده 19500 ریالی است.
شرایط برای روند و ادامه رشد مطلوب ارزیابی می شود.
./restrict]

مطالب مرتبط