قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

پستهای اخیر

kia sanj
View all posts
میثم نجفی
View all posts
رضا بلندی
View all posts
علیرضا توبچی
View all posts
Ali moghadam
View all posts
hossein mahdavi
View all posts
تستی تستی
View all posts
mr_katirazan
View all posts
سپیده بهنام
View all posts
سعید جمالی
View all posts

قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران ۲۵,۶۷۰(بیست و پنج هزار و ششصد و هفتاد تومان) اعلام شد.

به گزارش رهنمون ، قیمت دلار ، و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 24,720(بیست و چهار هزار و هفتصد و بیست تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 25,670(بیست و پنج هزار و ششصد و هفتاد تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 30,520(سی هزار و پانصد و بیست تومان) و قیمت فروش یورو 31,450(سی و یک هزار و چهارصد و پنجاه تومان) است.