مادیرا بر بالای مقاومت است؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

مادیرا با شکست مقاومت محدوده 4500-4800 ریالی تمایل به ادامه روند صعودی را نشان داده است و با رعایت حدضرر محدوده بیان شده ، فوق سهامداری و خرید در اصلاح را با رعایت آن محدوده مناسب و مقاومت را محدوده 7100 و 9000 ریالی می دانیم، مقاومت سوم سهم محدوده 12000 ریالی است.

./restrict]

مطالب مرتبط