مادیرا و شکست مقاومتویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

مادیرا مقاومت مهمی را شکسته است و با رعایت حدضرر محدوده 5000 ریالی کوتاه و میان مدتی 4300 ریالی سهامداری و خرید را مناسب و مقاومت را محدوده 7000 ریالی کوتاه و میان مدتی 9000 ریالی می دانیم.
حدضرر را در روند رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط