محدوده خاص در گشانویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

گشان در محدوده خاص و مناسبی در حرکت است و با توجه به روند ابزارهای تکنیکی و قیمت سهامداری و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 24500 ریالی مناسب و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 29000 ریالی رشد تا محدوده 37000 ریالی را نشان می دهد.
/restrict]

مطالب مرتبط