محدوده مهم وکارویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

وکار در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده حساس 2000-1850 ریالی را مهم و مقاومت میان روندی را محدوده 2550 ریال و شکست این محدوده رشد تا محدوده 3500 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط