مختصر از نماد ریشمکویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

ریشمک با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی در شرایط مناسبی قرار دارد و با توجه به روند قیمتی و ابزار تکنیکی خرید به دید میان مدت و بلند مدت با رعایت حدضرر محدوده 14000 ریالی را مناسب و حدضرر کوتاه مدتی محدوده 16500 ریالی است.
مقاومت سهم محدوده 22500 و 30000 ریال است.
./restrict]

مطالب مرتبط