مداران و محدوده نوسانیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

مداران حمایت مناسبی را در محدوده 5850 ریالی قرار دارد و مقاومت سهم محدوده 7900 ریالی است، خرید در نزدیکی محدوده حمایتی و فروش در مقاومت را گزینه مناسب و خرید بعد از شکست و تثبیت بر بالای مقاومت را گزینه دیگر در روند سهم با مقاومت محدوده 10500 ریالی می دانیم.

./restrict]

مطالب مرتبط