معامله ۲۲۶۵گواهی سپرده پسته در بورس کالاآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه در نماد پسته فندقی ۳۲-۳۰ انبار طلای سبز زرند، ۲۱۸۶ گواهی سپرده معادل ۲ تن و ۱۸۶ کیلوگرم پسته در ۳۱ نوبت معاملاتی دادوستد شد که قیمت پایانی پسته در این نماد ۹۴۹هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بود. همچنین در نماد پسته فندقی ۳۲-۳۰ نماد انبار سبزدانه نیز ۷۹ گواهی سپرده در ۳ نوبت و با قیمت پایانی ۹۲۰هزار و ۳۳۳ ریال معامله شد.

مطالب مرتبط