معکوس شدن حمایت روانی در بازار

پستهای اخیر

kia sanj
View all posts
میثم نجفی
View all posts
رضا بلندی
View all posts
علیرضا توبچی
View all posts
Ali moghadam
View all posts
hossein mahdavi
View all posts
تستی تستی
View all posts
mr_katirazan
View all posts
سپیده بهنام
View all posts
سعید جمالی
View all posts

ولید هلالات در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: سیاست صبری که خریداران و افرادی دارای نقدینگی پیشه کردند و همچنین عدم تمایل مدیران حقوقی برای خرید توسط صندوق‌ها و صرف منابع برای خرید اوراق مشارکت موضوعی است که در حال حاضر موجب عدم تعادل بازار شده است.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در نرخ بهره می‌تواند اثر جدیدی بر بازار داشته باشد، افزود: در مقطعی سود بانکی کاهش یافت و موجب رشد P/E شد، اما پس از آن رشد سود اهمیت زیادی پیدا کرد و موجب شد P/E افت کند.

وی با بیان اینکه کمی باید زمان بگذرد تا نرخ حواله ارز خود را پیدا کند، گفت: ثبات مهم‌ترین موضوعی است که بازار به آن نیاز دارد و همه افرادی که سهام یا نقدینگی دارند به دنبال تعادل در بازار هستند.
هلالات بیان کرد: تعادل میان مدت در بازار اعتماد را به بازار بر می‌گرداند و موجب می‌شود خریدار رغبت به خرید پیدا کند.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در مقطعی که بازار رشد داشت شاهد حمایت رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور از بازار بودیم و مصاحبه‌های مختلفی انجام صورت می‌گرفت و سیاست‌های که در پیش می‌گرفتند که حامی رشد بازار بود و اطمینان به سرمایه گذار داده می‌شد که به دنبال رشد بازار هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حمایت روانی معکوس و اعتماد سلب شده است، تصریح کرد: در بلند مدت همه بازار‌ها به سمت جایگاه و ارزش واقعی خود حرکت می‌کنند، اما برای اینکه اوضاع در کوتاه مدت بهتر شود حتما نیاز به تزریق امید به بازار است.

هلالات تاکید کرد: در شرایط فعلی معاملات در بازار فقط بر اثر جو روانی صورت می‌گیرد و خریدار‌ها همه صبر کردند تا وضعیت کم مشخص و شفاف شود.