مفاخر از رشد تا اصلاحویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

مفاخر در محدوده مقاومتی قرار دارد و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی خرید در اصلاح قیمتی را گزینه مناسبی می دانیم، حمایت سهم محدوده 7000 و 5750 ریالی بوده و خرید در اصلاح قیمتی را مناسب می دانیم، مقاومت سهم محدوده 8500 و 11000 ریال است.

دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.

./restrict]

مطالب مرتبط