موقعیت خوب خرید در بیت کوین

بیت کوین آرایش کف دوقلو را به نمایش گذاشته و با توجه به واگرایی مثبت در آن رشد را آغاز کرده است.
نمای 1 ساعته روند قیمتی نشان می دهد ، خرید با رعایت حدضرر3958 دلار را می توان برای موقعیت معاملاتی خرید در تحلیل ها با هدف 4546 الی 4627 دلاری در تحلیل ها مدنظر قرار داد.

در صورت فعال شدن حدضرر 3958 دلار موقعیت تغییر جهت داده و فروش را مناسب می دانیم که در صورت تغییر مسیر به آن می پردازیم.