نکته مهم روند خودروویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

خودرو از منظر نموداری فوق در زون زمانی و قیمتی مهمی قرار دارد و حدضرر کوتاه مدتی محدوده 1500 و میان مدتی محدوده 1200 ریالی است و خرید با رعایت حدضرر دو محدوده بیان شده را می توان مدنظر قرار داد و مقاومت سهم محدوده 2000 و 2500 ریالی است.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.
./restrict]

مطالب مرتبط