نگاهی بر عرضه اولیه امروزویژه 

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با سرمایه 1،500 میلیارد تومانی در سال 1377 تأسیس شده است. سهامدار عمده این شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی میباشد که تقریبا 99.99 درصد از سهام شرکت را دارا میباشد.

عمده فعالیت شرکت مذکور سرمایه گذاری در حوزه فلزات اساسی و بانکداری میباشد. به طوری که پرتفوی بورسی شرکت دارای بهای تمام شده ای به ارزش 4 هزار میلیارد تومان میباشد.

شرکت‌های تاپیکو و تاصیکو به ترتیب با 40 و 24 درصد بیشترین سهم را در پرتفوی بورسی به خود اختصاص داده‌اند و شرکت های وتجارت فملی فولاد و… در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

🔸کل مبلغ ارزش افزوده شرکت براساس قیمت روز سهم‌های شرکت حدود 14 هزار میلیارد تومان می‌باشد. بیشترین ارزش افزوده شرکت از محل سرمایه‌گذاری در ‌تاصیکو به ارزش 4،900 میلیارد تومان می‌باشد. همچنین از محل سرمایه‌گذاری در #وبملت #وتجارت نیز به ترتیب 2،700 و 1،600 میلیارد تومان ارزش افزوده کسب کرده است و از محل سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز حدود 2 هزار میلیارد تومان بازدهی داشته است.

🔸پرتفوی غیربورسی شرکت 1،500 میلیارد تومان بهای تمام شده دارد که تقریبا 25 درصد از کل سرمایه‌گذاری شرکت را شامل میشود. شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با 80 درصد بیشترین وزن را در این قسمت به خود اختصاص داده است. همچنین 19 درصد از سهام این شرکت متعلق به سرمایه گذاری صبا تأمین میباشد.

شرکت سنگ‌آهن مرکزی با سرمایه 537 میلیارد تومانی در سال 53 توسط شرکت ذوب به بهره‌برداری رسیده است. عمده فعالیت شرکت در حال حاضر تولید کنسانتره با ظرفیت 5،2 میلیون تن میباشد. البته لازم به ذکر است شرکت مذکور شرکت طرح 5 میلیون تنی گندله‌سازی  در حال بهره‌برداری دارد که به احتمال زیاد در نیم سال اول سال مالی 99 به بهره‌برداری خواهد رسید. که با فرض این که در سال اول با 60% ظرفیت شروع به کار کند در سال سال مالی 99 با فروش حدود 5700 میلیارد تومانی میتواند سودی بالغ بر 4،900 تومان به ازای هر سهم داشته باشد. که ارزش افزوده شرکت از این محل حدود 1800 میلیارد تومان میتواند باشد.

در مجموع شرکت مذکور از محل پرتفوی‌ غیر بورسی خود می‌تواند ارزش افزوده‌‌ای بالغ بر 2،900 میلیارد تومان داشته باشد. همچنین شرکت رقمی در حدود 250 میلیارد تومان نیز از محل املاک خود ارزش افزوده میتواند ایجاد کند.

در نهایت با توجه مطالب عنوان شده در رابطه با بازدهی شرکت از محل سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های بورسی و غیربورسی و سایر دارایی‌ها در نهایت ارزش خالص دارایی‌های شرکت (NAV) حدود 1350 تومان می‌باشد.
لازم به ذکر است که با احتساب 967 (NAV) تومانی تاصیکو (NAV) صبا میتواند در محدوده 1550 الی 1650 تومان نیز قرار گیرد.