نگاهی به روند چکاپاویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

با توجه به آرایش ایجاد شده در سهم با رعایت حدضرر محدوده 2500 ریالی خرید در اصلاح قیمتی را مناسب و مقاومت مهم سهم را محدوده 3600-4750 ریالی می دانیم.
دوری از معاملات هیجانی در محدوده مثبت را توصیه و خرید در نزدیکی حمایت را گزینه مناسب تری می دانیم.
/restrict]

مطالب مرتبط