نگاهی به نمودار نماد کاوهویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

کاوه از منظر ابزار تکنیکی در شرایط مناسبی برای خرید میان مدتی و حتی بلند مدتی قرار دارد و با توجه به حمایت ساده در محدوده 4500—4100 ریالی سهامداری و خرید در اصلاح را می توان مدنظر قرار داد.
مقاومت سهم محدوده 5500 و 6200 ریالی است.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.
./restrict]

مطالب مرتبط