نگاهی کوتاه به خودروویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

خودرو در محدوده حمایتی ابزار تکنیکی و در نزدیکی حمایت مهم 3200-3000 ریالی قرار دارد و خرید در این محدوده را با رعایت حدضرر 3000 ریالی مناسب می دانیم، مقاومت سهم محدوده 4000-4800 ریال است.

./restrict]

مطالب مرتبط