نگاه مس به رشد

با توجه به روند RSI  و روند قیمتی مس در شرایط مناسبی برای خرید قرار دارد و مادامی که حمایت محدوده 6200 الی 6300 دلاری شکسته نشده است، رشد را انتظار داریم و مقاومت را محدوده 6500 و 7000 دلار می دانیم، شکست مقاومت 7000 دلار حرکت به سوی محدوده 7200 دلار را نشان می دهد.

سهامداری و خرید در روند اصلاحی نمادها و گروه های وابسته به قیمت مس را با رعایت حدضرر به دید میان مدت گزینه مناسبی می دانیم.