وایران و مقاومتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

وایران حمایت مناسبی را در محدوده 6000-4700 ریالی کوتاه و میان مدتی نشان داده و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر دو محدوده بیان شده را مناسب می دانیم، مقاومت سهم محدوده 7800 ریال و دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم، شکست مقاومت رشد تا محدوده 11000-15000 ریالی کوتاه و میان مدتی را نشان می دهد.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.

/restrict]

مطالب مرتبط