وتجارت بر بالای سقف قیمتیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

وتجارت بر بالای سقف قیمتی کوتاه مدتی خود قرار دارد، حمایت سهم محدوده 2650 و 2200 ریال بوده و خرید در اصلاح قیمتی را با رعایت حدضرر دو محدوده بیان شده مناسب می دانیم، مقاومت سهم محدوده 3200 ریال و دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم، شکست مقاومت رشد تا محدوده 3750-4000 ریالی را نشان می دهد.

./restrict]

مطالب مرتبط